Askina® Derm

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Polyuretan filmbandasje

Askina® Derm er en steril, gjennomsiktig polyuretan filmbandasje. Den er semipermeabel og er egnet til beskyttelse av nydannet hud. Hindrer skorpedannelse.

Fordeler

  • Opprettholder et fuktig miljø
  • Enkel å legge på
  • Film med god transport av fuktighet
  • Festemiddel som kleber lite: fjernes enkelt
  • Ugjennomtrengelig for væsker og bakterier
  • Gjennomsiktig: tillater visuell inspeksjon av såret

Indikasjon

Beskyttelse av ikke-væskende sår som: grad I trykksår, donorsteder, mindre skrubbsår, 1. grads forbrenning, kirurgiske sår og sårflenger.