Anvendelsesvilkår

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Anvendelsesvilkår

Disse internettsidene er ment å gi generell informasjon om B. Braun, B. Brauns produkter og tjenester. De er ikke ment å gi faglige råd eller instrukser om produkter og tjenester som selges av B. Braun. For spesifikke spørsmål om våre produkter og tjenester, ta kontakt med B. Braun direkte.

Vi vil gjøre vårt beste for å gi deg nøyaktig informasjon til rett tid. B. Braun kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår i forbindelse med denne informasjonen. Derfor kan vi ikke gi noen garanti for enten eksplisitt eller ved oppførsel, og gir ingen garanti med hensyn til nøyaktigheten eller fullstendigheten av den medfølgende eller refererte informasjonen. Bruken av våre internettsider, alle andre sider som er linket, og deres innhold, skjer på brukerens egen risiko.

Verken B. Braun eller noen annen part involvert i produksjon, utvikling, utforming, design eller vedlikehold av hele internettpresentasjonen, eller individuelle deler eller sider eller presentasjon knyttet til vårt nettsted er i enhver form ansvarlig for noen direkte eller indirekte skader, eller skader med eller uten feil som kan oppstå som et resultat av tilgang til, bruk av eller manglende evne til å bruke internettpresentasjonen av B. Braun eller tilknyttede områder. Før du bruker eller påfører våre produkter, må brukerinformasjonen som følger med slike produkter tas hensyn til.

Nettstedet inneholder også informasjon fra en tredjepart og linker til andre internettsider. Der det er mulig, er disse sidene merket. Vi kan ikke ta ansvar for informasjon som gis av tredjepart.

Alle bilder og informasjon som finnes på disse internettsidene, i den grad de er reproduserbare er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter. Alle produktnavn, skrevet med store bokstaver eller merket på annen måte, er varemerker som tilhører B. Braun-gruppen. Bruk eller reproduksjon av denne informasjonen er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra B. Braun.

Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på disse internettsidene uten forvarsel, når vi finner det hensiktsmessig. Intet ansvar følger av dette.