En historie om håndhyggiene

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Gratulerer WHO!

B. Braun feirer 10-årsjubileum for WHO-programmet, som har oppnådd store forbedringer i håndhygiene for å redusere HAI.

I følge WHO, påvirker infeksjoner assosiert med helsevesenet (HAI) hundrevis av millioner av pasienter verden over. ”Folk dør eller blir betydelig påvirket av sykdommer som meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) og andre alvorlige infeksjoner ervervet i løpet av pasientbehandling”, sier professor Didier Pittet, direktør for infeksjonskontrollprogrammet ved universitetssykehuset i Genève og medisinsk fakultet, samt leder for WHOs første globale Patient Safety Challenge: Clean care is safer care. ”Ved god håndhygiene, kan helsepersonell bidra til å forhindre slike sykdommer og bidra til å redusere den globale byrden.”

Professor Pittet kommenterer WHO-kampanjen

Clean care is safer care ble introdusert i oktober 2005 og har vært operativt i 10 år. Kampanjen fokuserer på håndhygienen til helsearbeiderne for å redusere sykehusinfeksjoner og deres konsekvenser. Mange positive skritt og fremgang er blitt realisert. I et intervju kommenterer professor Pittet resultatene av kampanjen.

Professor Didier Pittet, Director, Infection Control Program, University of Geneva Hospitals and Faculty of Medicine and External Program Lead, WHO First Global Patient Safety Challenge: Clean Care is Safer Care

Hvorfor er håndhygiene riktig emne å fokusere på med hensyn til HAI?

Prof. Pittet: Håndhygiene er det første skrittet for å hindre helserelatert infeksjon og spredning av antibiotikaresistens. Personalets samsvar med denne praksisen er fortsatt lav i mange sykehus og helseinstitusjoner verden over. Personalets etterlevelse av god håndhygiene har vist seg signifikant forbedret når de følger World Health Organization (WHO) multimodale kampanjestrategi. Strategien består av 5 kritiske punkter: personalets utdanning, overvåkning og tilbakemeldinger på utførelsen, påminnelser på arbeidsplassen, institusjonell sikkerhetskultur og systemendringer. Systemendringer refererer til systematisk bruk av alkoholbasert håndvask i henhold til indikasjoner beskrevet av WHOs modell: ”Mine fem øyeblikk for håndhygiene.” De fem komponentene i WHOs markedsføringsstrategi kan overvåkes regelmessig på institusjonsnivå gjennom bruk av scoringssystemer av WHO Hand Hygiene Self Assessment Framework. De beste sykehusene rundt om i verden blir anerkjent og gitt Hand Hygiene Excellence Award.

Forestill deg at kampanjen ville bli stoppet etter et par år eller ikke startet i første omgang. Hvilke prestasjoner ville vi savnet i dag?

Prof. Pittet: Denne vellykkede håndhygiene kampanjen har vært forbundet med betydelig reduksjon i helsevesenrelaterte infeksjoner over hele verden, noe som fører til redusert sykelighet, dødelighet og ekstra resursforbruk i helsevesenet. Beregner viser at WHO kampanjen ”Clean Care is Safer Care” sparer mellom 5 og 8 millioner menneskeliv igjennom bedre håndhygiene i helsevesenet hvert år. Vi ville rett og slett gått glipp av muligheten til å redde millioner av liv hvert år!

Kampanjen øker oppmerksomhet rundt effektiviteten av håndhygiene i spørsmålet om pasientsikkerhet, blant andre mål. Etter 10 år, hva trenger vi fortsatt å gjøre? Hva må vi å fokusere på i de neste 10 årene?

Prof. Pittet: Suksess er en realitet i et meget stort antall sykehus og helseinstitusjoner rundt om i verden, men ikke alle. Ambisjonen er å nå hvert punkt av pasientbehandlingen, hvor som helst der behandling gis. Så det er fortsatt en lang vei å gå. Mer enn 20.000 sykehus i 179 land er registrert med ”Save Lives: Clean Your Hands” kampanjen. Hvis alle sykehus i kampanjen kunne mobilisere 3 andre til å delta, ville vi kunne skalere opp raskere og bedre pasientsikkerhet, samt redde liv enda mer effektivt. Dette er en video som oppsummerer noen av resultatene av de første 10 årene av ”Clean Care is Safer Care”, en døråpning til infeksjonskontroll og pasientsikkerhet. En ny enhet for infeksjonsforebygging og kontroll vil bli opprettet i WHO i 2016, og mange flere utfordringer framover vil bli behandlet. Sammen med disse tiltakene vil oppskalering, bærekraft av intervensjonene må bli forstått og verktøy for å opprettholde systemet og adferdsendring trenger å bli innført.

WHO and B. Braun

B. Braun is part of the Private Organization for Patient Safety (POPS) of the World Health Organization (WHO). Their goal is to reduce healthcare associated infections by improving  hand hygiene, based on the overall aim of the WHO Clean Care is Safer Care Program. B. Braun is commited to raise the awareness worldwide about the importance of hand hygiene.