Kampen mot antibiotikaresistens

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Levert av medperts: bakteriofagens renessanse

Kampen mot multiresistente patogener kan vinnes ved hjelp av bakteriofager.

Det er en del av jobben til Dr. Christine Rohde er å fiske i grumsete farvann. Hun er mikrobiolog ved DSMZ, the Leibniz Institute’s German Collection of Microorganisms and Cell Cultures(1), og søker etter bakteriofager. Dette er spesielle virus, som finnes i naturen og som opptrer som naturlige fiender for farlige bakterier, men på samme tid er ufarlige for mennesker. Fra uminnelige tider har bakteriofager kontrollert antallet bakterier i verden. En tredjedel av den samlede bakteriemassen blir kontinuerlig ødelagt av bakteriofager. Ekspert anslår antallet bakteriofagpartikler på jorden til 1032. I den nåværende kampen mot stadig mer ineffektiv antibiotika og multiresistente organismer, gjør forskere og leger mer intensive undersøkelser på bakteriofager.

Elegant, logisk, bærekraftig

Interessen er voksende fordi kampen mot bakterier på sykehus kan også bli gjennomført på alternative metoder, som behandling med bakteriofager. For å samle ammunisjon til denne bestrebelsen, Dr. Christine Rohde og hennes kollegaer spredte seg ut på renseanlegg, elver og husdyrsbeiter på jakt etter de rette typene bakteriofager, som kan sette en stopper for farlige patogener som Staphylococcus aureus(2) eller den livstruende diarébakterie Clostridium difficile.

”I lys av krisen vi har med antibiotika og det faktum at bredspektrede antibiotika ødelegger mage og tarmfloraen, er det mer elegant å gjøre bruk av det biologiske og logiske prinsippet om bakteriofager mot patogener”, sier Rohde. Og hun understreker: ”I tillegg til det, med bakteriofager trenger vi ikke å forholde oss til de miljømessige problemene vi har med antibiotika. Arter i hele dyreriket kommer i kontakt med antibiotika og resistens blir utviklet. Ved hjelp av bakteriofager kan denne uheldige syklusen bli unngått.”

Bakteriofager krever ”en helt annen retning”

For å gjøre bedre bruk av de potensielle terapeutiske fordelene, foreslår Rohde etablering av store samlinger med egnede bakteriofager og i den sammenhengen ønsker DSMZ å øke bemanningen. Å finne egnede bakteriofager, velge dem og deretter, med ytterligere farmasøytiske rensetrinn, foredle dem i henhold til standarden Good Manufacturing Practice(8) for medikamenter, er svært komplisert og arbeidsintensivt. ”Med bakteriofager må man tenke på en annen måte” er Rohdes mening. Derfor er det bedre når mindre selskaper som virkelig forstår situasjonen konsentrerer seg om produksjon av bakteriofager til medisinske formål. Det som trengs er et effektivt samarbeid mellom mikrobiologer og leger.

Referanser:

Om medperts

Medperts er en kunnskaps- og utvekslingsplattform som er beregnet for anestesileger og intensivleger, kirurger, nevrologer, ortopeder og traume kirurger. Portalen kan nås via www.medperts.com og andre domener, samt med iPhone og Android smarttelefoner via app. Innholdet og funksjonaliteten i medperts er bare tilgjengelig for lisensierte leger: dette sikrer at det medisinske innholdet er kun tilgjengelig for fagmiljøer og at utveksling av kunnskap mellom medlemmene er basert på kompetanse. Etter en vellykket registrering, kan hver lege bidra til faglig utveksling og utnytte alle fordelene som tilbys av plattformen. Medperts kan brukes gratis.

Medperts redaksjonelle avdeling undersøker emner innen medisinske felt på daglig basis og gjør et utvalg av de viktigste vitenskapelige studier, resultater og relevant utvikling tilgjengelig for deg. For å gi deg informasjon av høy kvalitet er erfarne medisinske spesialister og medisinske journalister ansvarlige for den redaksjonelle avdelingen.