Discofix® C 3 veiskran med forlengelseslange

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Treveiskran for infusjonsterapi - sprekkresistent

 • Tåler legemidler, infusjonsvæsker, lipider og alkoholbaserte desinfeksjonsmidler uten å danne sprekker
 • Roterende adapter gir enkel tilgang ved injeksjon og aspirasjon
 • Følbar respons ved 45° vridning gir sikker innstilling
 • Sprekkresitent mot medikamenter
 • Opprettholder en lekkasjefri kobling, selv ved langtidsbruk
 • Hindrer lekkasje, kontaminering og luftemboli

Slangelengder:

 • 10/25/50/75/100 cm

Fordeler

 • Enkelt å injisere og aspirere da den kan roteres om egen akse
 • Riktig innstilling ved hjelp av taktil respons ved hver 45° vridning
 • Motstandsdyktig mot potente medikamenter
 • Reduserer lekkasje, kontaminering og luftemboli

Indikasjon

 • Behov for parallelle infusjoner
 • Parenteral ernæringsterapi med lipider
 • Anestesi med IV-bedøvelse, f.eks propofol
 • Kjemoterapi med cytostatika
 • Immunterapi, f.eks ciklosporin
 • Nevrologi for bruk av nevroleptika, f.eks fenytoin natrium