Godkjente produkter på blåreseptordningen

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Godkjente produkter på blåreseptordningen

B. Braun, er en av flere produsenter av medisinsk forbruksmateriell som har sine produkter godkjent på blåreseptordningen, som er administrert av Helfo.

Blåreseptordningen sørger for at staten dekker store deler av utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell ved alvorlig sykdom når det er behov for behandling over en lang periode.

Helfo kan innvilge forhåndsgodkjent refusjon for et medisinsk forbruksmateriell etter blåreseptforskriften § 5 og oppføre forbruksmateriellet på tilhørende produkt- og prisliste.

Produktene som er på listen føres av blant annet bandasjister, apotek og flere helsegrossistfirma.

De har dyktige ansatte, som kan veilede deg ved valg av produkter og løsninger som passer ditt behov.

I butikk/apotek eller ved hjemmebesøk kan du få rådgiving og produktveiledning, også om behovet skulle endre seg.

For å gjøre det enklere å finne fram i de produktene B. Braun Medical AS har innenfor ulike områder, har vi samlet dem i en oversikt.

Denne oppdateres 4 ganger i året (januar, april, juli, oktober)

Dersom du har spørsmål du ikke finner svar på på https://www.bbraun.no er du alltid velkommen til å kontakte oss.

B. Braun produkter som er HELFO-godkjent

Beskrivelse Dokument Lenke
HELFO-liste Godkjente produkter på blåreseptordningen
pdf (1.4 MB)