Dokumentert lukket blandesystem Ecoflac Connect

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Velkommen til B. Braun

Produktinformasjonen på denne nettsiden er beregnet for helsepersonell.


For å få tilgang til innholdet, må du trykke på "confirm".

Confirm Cancel

Medikamentutblanding

I en studie ved hudavdelingen ved Universitetssykehuset i Leuven i Belgia, undersøkte man helsearbeidere som hadde utviklet kontakt-allergi. Målet ved studien var å få oppmerksomhet på muligheten for at helsepersonell kan pådra seg kontaktallergi gjennom sine arbeidsoppgaver i direkte kontakt med medikamenter. Man fant at allergiske reaksjoner på medikamenter skjer hovedsaklig i to utsatte grupper:

  • Ansatte i farmasøytisk og kjemisk industri som arbeider med produksjon av medikamenter.
  • Helsearbeidere som håndterer medikamenter i en terapeutisk forbindelse.1

Det gjøres utallige medikamentutblandinger ved sykehus og institusjoner hver eneste dag. Mange av disse utblandingene blir gjort i en Ecoflac® plus beholder som inneholder 100 ml NaCl 9 mg/ml. For å sikre deg og dine kollegaer en trygg og lukket arbeidssituasjon når du blander ut antibiotika, er Ecoflac® Connect overføringsadapter sammen med Ecoflac® plus infusjonsbeholder et godt alternativ.

Adobe Photoshop PDF

Lukket blandesystem

  • Sammen med et infusjonssett, fungerer Ecoflac® Connect som et dokumentert lukket blandesystem2,3. Man fyller først infusjons-settet med nøytral løsning fra beholderen, for deretter å blande medikamentet med hjelp av adapteren.
  • Systemet er helt lukket under tilblandingen og under infusjon, og risikoen for forurensing av miljøet med medikament er eliminert.
  • Ved bruk av Ecoflac® Connect blir medikamenthetteglasset sittende fast i adapteren under infusjonen. Dette gir en sikkerhet for pasient og helsepersonell, som enkelt kan identifisere at pasienten får det foreskrevne medikamentet.

Ecoflac® Connect finnes i tre størrelser tilpasset de hetteglass vi finner i Norge

  • Ecoflac® Connect liten. Diameter 13 mm.
  • Ecoflac® Connect medium. Diameter 20 mm.
  • Ecoflac® Connect stor. Diameter 32 mm.

1 Gielen K. and A. Goossens. 2001. “Occupational allergic contact dermatitis from drugs in healthcare works.” Contact Dermatitis, 2001, 45: 273-279.
2 Test Report In-Use-Test Closed System leak test using sodium Fluorescin.
3 Evaluation of the microbial barrier performance of the drug admixture system Ecoflac Connect. DMT 2014-038

Ecoflac connect

VNR:B. Braun nr:Produktnavn:Pkn. størrelse:Beskrivelse:
9033344090550Ecoflac Connect medium50 stkBlandingsadapter, lukket
9690074090549Ecoflac Connect small50 stkBlandingsadapter, lukket
8036184090552Ecoflac Connect large50 stkBlandingsadapter, lukket

Brosjyrer

Relaterte dokumenter

Beskrivelse Dokument Lenke
Ecoflac Connect Lommefolder standard infusjonssett
pdf (572.2 KB)
Ecoflac Connect Lommefolder Intrafix® flush
pdf (730.0 KB)
Ecoflac Connect Produktark med flere størrelser
pdf (321.6 KB)
Ecoflac Connect Dokumentert lukket blandesystem
pdf (292.4 KB)

Ecoflac® plus beholder sammen med Ecoflac® Connect blandeadapter og et infusjonssett utgjør et dokumentert lukket system. Kontakt oss for å få tilsendt dokumentasjon.

Beskyttelsen av de personlige dataene til våre kunder er svært viktig for oss, og vi tar det svært alvorlig. Dine personlige data er underlagt personvernlovens bestemmelser og vil kun samles og oppbevares for kontaktgrunner. Vi vil ikke under noen omstendighet gi dine personlige opplysninger til tredjeparter utenfor B. Braun-gruppen eller bruke eller lagre dem til noen andre formål. Vårt personale har blitt opplært i behandlingen av personlige data og er forpliktet til å overholde personvernlovens bestemmelser.

check_circle

Your request could not be submitted. Please try again.

warning