Easypump II elastomerisk pumpe

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Velkommen til B. Braun

Produktinformasjonen på denne nettsiden er beregnet for helsepersonell.


For å få tilgang til innholdet, må du trykke på "confirm".

Confirm Cancel

Den fleksible løsningen for kort- og langtids infusjonsterapi

Relaterte dokumenter

Beskrivelse Dokument Lenke
Stabilitetsdata Stabilitetsdata for Easypump II
pdf (476.4 KB)
Easypump II Datablad over- og underfylling
pdf (450.3 KB)
Easypump II brosjyre For apotekpersonell
pdf (5.2 MB)
Easypump II brosjyre For helsepersonell
pdf (4.0 MB)
Easypump® II Produktspesifikasjoner
pdf (364.8 KB)
Easypump II Pasientveiledning
pdf (1.8 MB)
Easypump II ny fargekode Brosjyre
pdf (7.0 MB)