LIDENSKAP FOR KARDIO-THORAX KIRURGI

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Minimal-invasive prosedyrer for kardio-thorax kirurgi

Når pasienter tenker på kardio-thorax kirurgi, vil mange utrykke bekymring for sternnotomi, som er en åpning av brystkassen. Prosedyren er forbundet med postoperativ smerte. En total åpning av brystkassen er ikke nødvendig i alle tilfeller. I dag er det mulig og gjennomføre minimal invasive-prosedyrer for hjerteklaff kirurgi, coronar bypass kirurgi og video-assistert thorax kirurgi.

Vi støtter minimal-invasive prosedyrer i kardio-thorax kirurgi gjennom innovative medisinskteknologiske løsninger for enkel tilgang til operasjonsstedet. Vi tilbyr også høykvalitets og høypresisjons mikroinstrumenter, samt avansert teknologi for 3D-visualisering.

Cardio-Thoracic Surgery