FOR PERSONER MED KUNSTIGE LEDD

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Vi implanterer livskvalitet

Kne- og hofteproteser er to av de vanligste og mest vellykkede kirurgiske prosedyrene som utføres i dag. Ved å gi pasienten et nytt, bevegelig ledd, gir artroplastikk et godt og langsiktig resultat for pasientene. Med nyskapende og effektive implantatløsninger, kan vi møte både pasientenes høye forventninger til dagen og morgendagen samt de økende økonomiske utfordringene innen helsesektoren.

Vi forstår at kvalitet på behandlingen går hånd i hånd med pasientenes tilfredshet, og dette gjelder i ekstra stor grad for leddproteser. Våre implantat- og instrumentløsninger, sammen med ytterligere produkt- og tjenestetilbud, støtter derfor de ulike trinnene langs veien pasienten må gå, og øker sikkerheten og effektiviteten i den daglige praksis.

Orthopaedic Joint Replacement
Kontaktinformasjon til B. Braun Medical AS
B. Braun Medical AS
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge