Sårbunnsoptimalisering Bare et rent sår kan gro

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Bare et rent sår kan gro

Begrepet sårbunnsoptimalisering (”wound bed preparation”) ble første gang beskrevet av Falanga et al (2000) og kan defineres som den globale sårbehandlingsprosedyren for å fremme endogen sårheling og forbedre effekten av avansert sårbehandling. Det endelige målet er å sikre dannelse av friskt granulasjonsvev, som igjen gir komplett sårheling.

Riktig sårbunnsoptimalisering oppnås ved å:

  • Redusere bakteriell belastning, f. eks. biofilm i sårbunnen
  • Fjerne nekrotisk vev og slough
  • Kontrollere mengde sårvæske
  • Håndtere cellulære dysfunksjoner og biokjemisk ubalanse

Se hvordan Prontosan® virker

Med Prontosan® tilbyr vi et ledende konsept for forberedelse av sårbunnen basert på en unik kombinasjon av poliheksanid og betain. Flere kliniske studier viser raskere heling av såret, mindre komplikasjoner og bedre livskvalitet. Prontosan® hjelper til med infeksjonsforebygging, rensing / debridering samt fukting av sårbunnen. Prontosan® er din partner i forebygging og behandling av biofilmdannelse.

Prontosan® er en sentral del av sårbunnsoptimaliseringen

Sårskylling med Prontosan® fjerner sårrester, slough, negativ bakteriell belastning og biofilm*

Tradisjonelle skylleløsninger vil ikke trenge inn i biofilmen og fjerne den.*

Prontosan® er en sentral del av sårbunnsoptimaliseringen

Sårskylling med Prontosan® fjerner sårrester, slough, negativ bakteriell belastning og biofilm*

Tradisjonelle skylleløsninger vil ikke trenge inn i biofilmen og fjerne den.*

 

*Seipp HM et al. Efficacy of various wound rinsing solutions against biofilms. ZfW 2005; 4(5):160-163 / Perez R et al. Effect of different wound rinsing solutions on MRSA biofilm in a porcine model. WoundM 2010; 4(2):44-48

Brosjyrer

Beskrivelse Dokument Lenke
Sårbunnsoptimalisering Brosjyre
pdf (2.8 MB)
Optimal bruk av Prontosan Skjema
pdf (621.3 KB)

Studier og vitenskapelige rapporter

Beskrivelse Dokument Lenke
RCT-Prontosan Study Effect of Prontosan on wound bed preparation and inframmation in chronic wounds
pdf (143.6 KB)
Summary RCT Prontosan Study Effect of Prontosan on wound bed preparation and inflammation in chronic wounds
pdf (99.0 KB)

Skånsomme bandasjeskift med Prontosan®

Bandasjer får ofte belegg/skorpe og fester seg til sårflaten. Forsøk på å fjerne bandasjen fra sårflaten når såret er tørt, medfører ofte risiko for at nye skader oppstår med påfølgende risiko for infeksjon, som igjen forsinker helingsprosessen. I tilfeller der bandasjen er vanskelig å løsne fra såret, anbefales det å fukte bandasjen godt med Prontosan® sårskyllevæske før bandasjen fjernes forsiktig uten å skade sårflaten. Dersom bandasjen fortsatt er vanskelig å fjerne, tyder det på omfattende belegg/skorpedannelse. For å løsne bandasjen, bør bandasjen og hele området rundt såret gjennombløtes med  Prontosan® sårskyllevæske til bandasjen lett kan fjernes.

Lær mer på madeeasylive, laget av Wounds International med støtte fra B. Braun.

Har du spørsmål? Ta kontakt med vår produktspesialist:

Christine Cavallar Hoel
District manager HC / Avitum
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Trudi Helland
District manager HC / Avitum
Helse Sør-Øst og Helse Vest
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Erlend
Erlend Lie
District manager HC / Avitum
Helse Midt-Norge og Helse Nord
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge