LØSNINGER FOR VASKULÆR DIAGNOSTIKK og behandling

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Forebygging, diagnostikk og behandling: Livreddende innovasjoner for pasienter verden over

Det økende antallet eldre i befolkningen utgjør en stor utfordring for helsesektoren. Statistikk fra FN viser at antall personer som blir eldre enn 60 år vil dobles verden over innen 2050 [1]. Samtidig stiger antallet vaskulære sykdommer som akutte og kroniske sirkulasjonssykdommer. Denne situasjonen gir oss motivasjon til videre utvikling og forbedring av behandlingstilbudet innen vaskulær intervensjonsdiagnostikk og behandling. Den utbredte meningsutvekslingen og konstruktive dialogen vi har med våre partnere på sykehus innen medisinske fag, gir oss nye muligheter, som for eksempel Coroflex® ISAR, et medikamentavgivende stentsystem med et nyskapende belegg uten polymerer. Vi forplikter oss til å levere trygge, effektive, nyskapende og etterspurte løsninger for forebygging, diagnose og behandling av vaskulære sykdommer til en lav kostnad.

[1] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World Population Ageing 2013. ST/ESA/SER.A/348
Interventional Vascular Diagnostics & Therapy

[1] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World Population Ageing 2013. ST/ESA/SER.A/348.