Bærekraft hos B. Braun

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Vårt engasjement som samfunnsborger

B. Braun har vi en tradisjon som hederlig kjøpmann og den har fulgt oss siden 1839. Fra generasjon til generasjon, har vi vist en følelse av ansvar for våre medarbeidere, samfunnet og miljøet. Det har resultert i at bærekraft er en av våre kjerneverdier, sammen med innovasjon og effektivitet. For oss betyr det å være en god samfunnsborger å arbeide med økonomiske, miljømessige og sosiale mål.

B. Braun støtter regioner, promoterer økningen og utvekslingen av kunnskap og skaper perspektiver. For mennesker som lever i dag og for generasjonene som kommer: barna er fremtiden. Se denne videoen som et eksempel på hvordan B. Braun oppfordrer unge til å gjennomføre spennende, praktiske eksperimenter som hjelper dem å forstå verden av vitenskap.