Informasjon om leveranser desember 2021

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Informasjon om leveranser desember 2021

2021 går mot slutten, og vi i B. Braun Medical AS ønsker å informere om leveringssituasjonen slik vi ser den på tampen av et krevende år.

COVID-19 påvirker på ulike måter alle deler av samfunnet, også oss som forsyner spesialist-

helsetjenesten direkte og helsetjenesten i kommunal sektor via våre grossister.

Gjennom hele pandemien har etterspørsel etter medisinsk utstyr vært høy, og etter en lengre periode hvor situasjonen har vært forholdsvis stabil, men krevende - ser vi at pandemien på nytt gir ekstra utfordringer.

Spredning av den nye Omikronvarianten gjør at vi på nytt opplever en økt global etterspørsel av utstyr, kombinert med kapasitetsutfordringer innenfor transport og logistikkområdet.

Med bakgrunn i den globale situasjonen, ser vi dessverre en økt risiko for forsinkelser og delleveranser på ordre. Vi kan på nåværende tidspunkt ikke peke ut spesifikke produktområder som er særlig utsatt.

Vi vil at du som kunde og samarbeidspartner skal være trygg på at vi vil prioritere våre avtalekunder og våre felles forpliktelser også framover.

Ved forsinkelser og eventuelle hendelser som påvirker vår evne til å levere ønsket mengde, vil vi sende informasjon om dette. Vi vil samtidig oppfordre deg til å kontakte oss direkte om det er behov for avklaring eller prioritet, slik at vi har rett situasjonsforståelse om vi må fordele og dellevere.

Gjennom den forestående julehøytiden vil vi være tilgjengelig alle virkedager, og utenom arbeidstid vil vår vakttelefon være bemannet.

Avslutningsvis vil vi benytte anledningen til å takke for godt samarbeid i 2021 og ønske dere en god jul!

B. Braun Medical AS