Informasjon om leveranser

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Informasjon om leveranser

Leveransesituasjon for medisinsk forbruksmateriell i forbindelse med koronavirus.

For produkter som ikke er i kategori smittevern/personlig beskyttelsesutstyr har vi i dag normal produksjon og leveranser til våre kunder.

Vi har i dag ingen generelle problemer med underleverandører, produksjon, kvalitet, lager eller logistikk.

Siden situasjonen rundt koronaviruset er global, vil den raskt kunne endre seg, og dersom uforutsette hendelser oppstår, eller situasjonen endrer seg, vil vi informere våre kunder umiddelbart.

Ved spørsmål, ta kontakt med kundeservice i B. Braun Medical AS: 

E-post: kundeservice.no@bbraun.com
Telefon: 33 35 18 00