Dokumentert effekt

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Pasienthistorie

Effekten av Diveen® er ikke bare klinisk dokumentert, men også verdsatt av kvinner, som har tatt produktet i bruk. For Valerie Auzas, en 52 år gammel fransk kvinne, har det å bruke Diveen® ført til store endringer. «Takket være Diveen® kan jeg igjen trene og være aktiv, noe som har stor betydning for meg». Hun anbefaler: «Ikke nøl med å prøve Diveen®, forskjellen jeg opplevde var radikal».

Klinisk dokumentert effektStudier har vist at Diveen® har effekt når det gjelder håndtering av stressinkontinens hos kvinner:

  • Reduserte hyppigheten av urinlekkasje med gjennomsnittlig 69 % (1).
  • 78 % av kvinnene som brukte Diveen® oppga en høy brukertilfredshet *. 
  • Diveen® brukerne rapporterte bedret livskvalitet som følge av økt velvære(1). (CONTILIFE)

Referanse:

1. Cornu J.N et al. 75NC007 device for nonivasive stress urinary incontinence management in women: a randomized control trial. International Urogynecology Journal 2012, 23 (12): 1727-34 

* mot tilfredsstillelse på 5 % for pasienter som ikke brukte Diveen® (1)

Har du spørsmål? Ta kontakt med en av våre produktspesialister:

Siv Holthe
Business development manager, Avitum
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Christine Cavallar Hoel
District manager HC / Avitum
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Erlend
Erlend Lie
District manager HC / Avitum
Helse Midt-Norge og Helse Nord
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Trudi Helland
District manager HC / Avitum
Helse Sør-Øst og Helse Vest
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge