Hva er stressinkontinens

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Hva er stressinkontinens?

Millioner av kvinner rundt om i verden lider av stressinkontinens. I Frankrike alene, påvirker dette mer enn 3 millioner kvinner. I USA er tallet anslått til å være cirka 20 millioner kvinner. Kvinner i alle aldre er berørt: unge, middelaldrende og eldre.*

*Estimerte tall

Stressinkontinens er definert som en ufrivillig urinlekkasje hos kvinner og menn, noe som kan skje mens man f.eks. ler eller utøver en fysisk aktivitet. 

Urininkontinens kan ha mange forskjellige årsaker og ha varierende alvorlighetsgrad.Det er tre hovedtyper av urininkontinens, blant dem er stressinkontinens:

Stressinkontinens er karakterisert som en ufrivillig urinlekkasje som oppstår uten at man har trang til å måtte urinere. Ofte oppstår dette i situasjoner hvor man hoster, ler, nyser eller gjør en fysisk aktivitet. Det økte trykket i bukhulen generer et økt trykk på urinblæren som lukkemuskelen ikke klarer å holde tilbake.

Hovedårsaker:

  1. Flere graviditeter
  2. Vanskelige fødsler på grunn av babyens vekt (mer enn 4 kg fødselsvekt)
  3. Lite og smalt bekken

Urininkontinens på grunn av overaktiv blære, også kjent som urge-inkontinens, er karakterisert som ufrivillig urinlekkasje som følge av en plutselig og intens trang til vannlating, som gjør at man ikke klarer å utsette vannlatingen.

Hovedårsaker:

  • Nevrologiske sykdommer som Parkinsons sykdom, urinveisinfeksjoner eller blæresykdommer (steiner og polypper). 

Blandingsinkontinens kombinerer stress– og urge-inkontinens. I de fleste tilfeller er den ene av typene mest plagsom for pasienten.

Hovedårsker:

  • Alder
  • Overgangsalder
  • Overvekt
  • Kronisk forstoppelse
  • Intensiv fysisk aktivitet

Hvordan håndtere stressinkontinens? 

I dag er bekkenbunnstrening og kirurgi mulige behandlingsformer for kvinner som lider av stressinkontinens. Alternativ til dette er bruk av inkontinensbind, som absorberer lekkasjen.Til tross for medisinsk fremgang på fagområdet stressinkontinens, er det fortsatt et tabuemne, og bare 1 av 12 personer som er berørt av inkontinens søker etter hjelp (1).

Nåværende løsninger for å håndtere stressinkontinens:

Bekkenbunnstrening

Bekkenbunnstrening, alene eller i sammenheng med biofeedback eller elektrostimulering, kan gjøres av fysioterapeut eller jordmor. Det er førstelinjebehandling for kvinner som lider av stressinkontinens før kirurgi vurderes. Trening i bekkenbunnmuskulaturen er effektiv og kan i noen tilfeller helbrede pasienter med små urinlekkasjer, men det er ikke alltid tilstrekkelig for aktive kvinner eller kvinner som driver hard fysisk aktivitet(2).

Inkontinensbind og annen beskyttelse

Inkontinensbind og annen beskyttelse er tilgjengelige i forskjellige størrelser og anatomiske former, som absorberende truser og engangs vanntette madrassbeskyttere (2).

Diveen

Og nå Diveen®

Diveen®, det innovative, intravaginale hjelpemiddelet, så enkel som en tampong å innføre. Har vist redusert frekvens av urinlekkasjer med gjennomsnittlig 69 % (3).


Referanser:  

1. National Association for continence.org-nafc

2. Rapport sur le thème de l'incontinence urinaire - Pr. F. Haab 2007

3. Cornu J.N et al. 75NC007 device for noninvasive stress urinary incontinence management in women: a randomized contol trial. International UrogynecologyJournal 2012.

Relatert dokument

Beskrivelse Dokument Lenke
Urinary incontinence key factors in five points
pdf (552.5 KB)

Har du spørsmål? Ta kontakt med en av våre produktspesialister:

Siv Holthe
Business development manager, Avitum
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Christine Cavallar Hoel
District manager HC / Avitum
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Erlend
Erlend Lie
District manager HC / Avitum
Helse Midt-Norge og Helse Nord
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Trudi Helland
District manager HC / Avitum
Helse Sør-Øst og Helse Vest
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge