DIABETISKE FOTSÅR FOREBYGGING OG BEHANDLING

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Et diabetisk fotsår er en komplikasjon som følge av diabetes mellitus

To til ti prosent av diabetikere har fotsår. Risikoen for å utvikle et diabetisk fotsår øker med tiden. Blodsukkerkontroll er derfor en viktig. Pasienter med dårlig blodsukkerkontroll opplever komplikasjoner tidligere. Dessverre er de fleste amputasjoner av fot og nedre del av benet utført på pasienter med diabetes. Prioriteten i behandlingen av diabetiske fotsår (diabetic foot syndrome) er å unngå en større amputasjon.

Diabetikere er utsatt for fotsår både på grunn av perifer og autonom nevropati, samt makro- og mikroangiopati

Perifer nevropati, både sensorisk og motorisk, er den hyppigste årsaken til fotsår. Fordi mange pasienter med nevropati lider av endret eller fullstendig tap av følelse i foten eller benet, kan kutt eller skader gå ubemerket i dager eller uker. Motorisk nevropati kan utløse muskelsvekkelse (muskelatrofi), som kan forårsake misdannelse i foten. Det kan igjen føre til skjev vektfordeling. Vevsiskemi og nekrose kan forekomme og forårsake sårdannelser. I tillegg kan autonom nevropati føre til redusert svetting på grunn av manglende nerveoverføring til hudstrukturer. Dette forårsaker tørr hud og sprekker, noe som øker risikoen for infeksjoner.

Diabetisk angiopati er en annen risikofaktor for å utvikle diabetiske fotsår og infeksjoner. Det er forårsaket av forkalkning i større arterier (makroangiopati) og at den kapillære basalmembranen i små arterier tykner (mikroangiopati), noe som fører til nedsatt blodsirkulasjon.

Det er mange måter å klassifisere diabetiske fotsår på. Wagners klassifisering er den mest brukte innenfor diabetiske fotsår.

Optimalisert behandling av diabetiske fotsår

Klassifisering av sår (basert på Wagner og University of Texas / Armstrong)1-3

Klassifisering av sår: 0

Beskrivelse:

 • Sterkt deformert fot med fare for sårdannelse

Behandlingsmål:

 • Opprettholde hel hud.

Lokal sårbehandling:

 • Hudpleie (f. eks. Trixo®/Linovera®)

Klassifisering av sår: 1- ikke infisert

Beskrivelse: 

 • Overflatiske sår, som ikke involverer sener, leddkapsel eller ben

Behandlingsmål:

 • Holde såret rent for å legge til rette for granulasjonsvev.

Lokal sårbehandling:

 

Klassifisering av sår: 2 – ikke infisert

Beskrivelse: 

 • Overflatiske sår, som ikke involverer sener, leddkapsel eller ben, med tegn på infeksjon

Behandlingsmål:

 • Fjerne nekrotisk vev og hard hud
 • Redusere bakteriebelastning
 • Forebygge og fjerne biofilm
 • Kontrollere mengde sårvæske  og lukt

Lokal sårbehandling:

Klassifisering av sår: 2 - infisert

Beskrivelse:

 • Dype sår med tegn på infeksjon

Behandlingsmål:

 • Fjerne nekrotisk vev og hard hud
 • Redusere bakteriebelastning
 • Forebygge og fjerne biofilm
 • Kontrollere mengde sårvæske og lukt

Lokal sårbehandling:

Klassifisering av sår: 3 – ikke infisert

Beskrivelse: 

 • Dype sår inn til ben eller ledd

Behandlingsmål:

 • Fjerne nekrotisk vev / hard hud
 • Holde sårbunnen ren for å legge til rette for granulasjonsvev.
 • Forebygge og fjerne biofilm
 • Kontrollere mengde sårvæske

Lokal sårbehandling:

 

Klassifisering av sår: 3 – infisert

Beskrivelse: 

 • Dype sår med symptom på osteomyelitt

Behandlingsmål:

 • Fjerne nekrotisk vev
 • Redusere bakteriebelastning.
 • Forebygge og fjerne biofilm
 • Kontrollere mengde sårvæske/lukt

Lokal sårbehandling:

* NOTE: As Grade III DFUs may involve exposed cartilage, special caution is advised. Some products (eg Prontosan®) are contraindicated for the use on hyaline cartilage. In all cases, a careful risk:benefit assessment should be performed. 
Decisions on product use must lie with the attending physician and normal saline should be used instead of Prontosan® where indicated.

(1) Wagner FW. The dysvascular foot: a system of diagnosis and treatment. Foot Ankle 1981; 2: 64-122. /  (2) Lavery LA, Armstrong DG, Harkless LB. Classification of diabetic foot wounds. J Foot Ankle Surg 1996; 35: 528-31. / (3) Armstrong DG, Lavery LA, Harkless LB. Validation of a diabetic wound classification system. The contribution of depth, infection, and ischemia to risk of amputation. Diabetes Care 1998; 21(5): 855-9.

 

Relaterte dokumenter

Beskrivelse Dokument Lenke
Quick guide Pressure Ulcers.pdf
pdf (963.6 KB)
DFU Best Practice Guidelines.pdf
pdf (3.2 MB)

Har du spørsmål? Ta kontakt med vår produktspesialist:

Bernhard
Bernhard Lie
Sales & marketing director B. Braun Medical AS, Head of sales & marketing Hospital Care / Avitum
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge