Vårt arbeid med Åpenhetsloven B. Braun Medical

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022. B. Braun stiller seg bak åpenhetslovens formål om å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Som et familieeid selskap er B. Braun spesielt engasjert i vårt ansvar for å beskytte og fremme menneskerettigheter og å bevare miljøet. Vi baserer vår forpliktelse til å respektere menneskerettighetene på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. Les vår aktsomhetsvurdering for 2022 under.

Aktsomhetsvurdering 2022 og relaterte dokumenter

Beskrivelse Dokument Lenke
B. Braun Medical Aktsomhetsvurdering 2022 Norsk versjon
pdf (114.2 KB)
B. Braun Due Diligence Assessment 2022 English version
pdf (111.5 KB)
B. Braun Annual Report 2022
pdf (6.4 MB)
B. Braun Code of Conduct Norsk versjon
pdf (215.0 KB)
B. Braun Code of Conduct English version
pdf (82.6 KB)
B. Braun Medical AS Environmental Policy
pdf (329.9 KB)
B. Braun Statement Human Rights
pdf (176.7 KB)
Our Responsibility Throughout The Supply Chain
pdf (532.8 KB)
Rules of Procedure for Filing Complaints under the Supply Chain Act
pdf (262.5 KB)
Screening B. Braun Medical AS
xlsx (21.0 KB)