Bærekraft hos B. Braun

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Vårt ansvar

Vårt hovedmål og grunnen til at vi kommer på jobb hver dag er å beskytte og forbedre helsen til mennesker. For å jobbe mot dette målet har B. Braun som en god samfunnsborger på en bærekraftig måte utnyttet våre ressurser økonomisk, miljømessig og sosialt. Bærekraft har vært en av verdiene til B. Braun i mer enn 180 år og har dannet grunnlaget for hvordan vi har handlet. Vi arbeider hver dag for å integrere bærekraft i alt vi gjør: I våre løsninger, våre interne prosesser og vår sosiale forpliktelse.

Bærekraft og strategi

Bærekraft og strategi

Bærekraft er en av B. Brauns tre kjerneverdier og har vært en essensiell del av vår strategi flere tiår. For oss, entreprenøriell uavhengighet og økonomisk effektivitet er uløselig knyttet til bærekraft.

Kunder og produkter

Kunder og produkter

B. Braun beskytter og forbedrer menneskers helse over hele verden – med sikre, høykvalitetsprodukter og tjenester. Våre kundegrupper – sykehusledelse, leger, sykepleiere, farmasøyter og ikke minst pasienter – forventer at vi leverer medisinske løsninger med maksimal verdi. Det er derfor vi ser det som vårt ansvar å utvikle terapisystemer som optimaliserer prosesser, bringer progresjon, øker sikkerheten og styrker partnerskapet for bedre helsevesen. 

Miljø

Miljø

I løpet av rapporteringsperioden intensiverte B. Braun arbeidet for å bruke naturressursene mer bærekraftig, og for å bidra positivt til klimaet. Vi legger til grunn hele produktets livssyklus når vi vurderer effektene på miljøet.

Ansatte

Våre ansatte er drivkraften til B. Braun. Deres kunnskap, lidenskap og ferdigheter er avgjørende for realiseringen av våre mål – og er B. Brauns største styrke

Samfunn

Som et familieselskap støtter B. Braun samfunnet som en god samfunnsborger på lang sikt og utover dagens forretningsaktiviteter. Vi fokuserer på å formidle kunnskap, promotere regionene vi opererer i, og forbedre utsiktene for kommende generasjoner.

Bærekraftige utviklingsmål

Bærekraftig handling har vært en av våre kjerneverdier i flere tiår. Som familiebedrift har vi et langsiktig perspektiv. Vi er også veiledet av FNs bærekraftsmål: Sustainable Development Goals (SDG).

Vår tilnærming

Som et familieeid selskap opptrer B. Braun over hele verden som en "samfunnsborger." Vi betrakter oss som en god samfunnsborger på lang sikt, utover vår faktiske forretningsvirksomhet, og setter et eksempel til etterfølgelse for andre selskaper.

Denne publikasjonen er B. Brauns bærekraftsrapport. I tillegg til standardiserte spesifikasjoner i henhold til G4-retningslinjene i Global Reporting Initiative, inneholder denne rapporten eksempler på beste praksis som illustrerer B. Brauns bærekraftige aktiviteter. Dataene i denne rapporten dekker årene fra 2015 og frem til og med 2020.

Publikasjoner om bærekraft i B. Braun

Beskrivelse Dokument Lenke
Sustainability report 2020
pdf (2.6 MB)
Sustainability report 2018
pdf (2.2 MB)