Ansatte i norge konstruktiv dialog

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Innovasjon via konstruktiv dialog

B. Braun leverer produkter og løsninger til det globale helsemarkedet innenfor blant annet anestesi, intensiv medisin, kardiologi, dialyse og kirurgi, samt tjenester til sykehus, allmennleger og hjemmetjenesten.

Gjennom dialog med de som bruker B. Brauns produkter på en daglig basis, tilegner B. Braun seg stadig ny kunnskap, som blir videreført og resulterer i produktutvikling. På denne måten bidrar B. Braun med innovative produkter og tjenester for en optimalisering av arbeidsprosedyrer i sykehus og medisinsk praksis over hele verden.

Administrasjon

Michael Schock
Managing Director
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Eva Ormaasen
HR/Finance/Customer service
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge

Hospital Care og Out Patient Market

Liv A. Dahl
Division Manager Hospital Care og OPM (Out Patient Market)
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Camilla Schwarz
Produktspesialist legemidler og distriktssjef Østlandsområdet
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Bente Westrum
Business Unit Manager HC CC pharm. sol. Acute dialysis, FFA
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Jan Stian Haugen
Business Unit Manager, Basic Care, Pain Control & Vascular Access
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Nils Arne Greftegreff
Business Unit Manager Automated Infusion Systems
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Helse Sør-Øst
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Helse Midt-Norge og Helse Nord
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Helse Sør-Øst og Helse Vest
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Lars Kristiansen
Product Specialist / Sales Engineer Automated Infusion Systems
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norway
Bernhard Lie
Business Development Manager OPM
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Siv Holthe
Produktspesialist OPM
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Christine Cavallar Hoel
Distriktssjef Østlandsområdet
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Jannicke Darell
Sales- and Marketing Coordinator Hospital Care / OPM
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge

Aesculap

Annette Jünemann
Division Manager Aesculap
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Glenn Knutsen
Business Unit Manager Aesculap
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Alexander Moss
Product Specialist Laparoscopy/General Open Surgery
Helse Vest
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Anita Edwin
Product Manager Closure Technologies
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Randi Mæle
Product Spesialist Closure Technologies
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Eirik Andersen
Product Specialist Laparoscopy/General Open Surgery
Helse Sør-Øst
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Karl Magnus Fredriksen
Product Manager Laparoscopy/General Open Surgery
Helse Sør-Øst
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Fredrik Norling
Product Manager Neurosurgery/Motor Systems
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Solveig Delbekk Sørlie
Salgs- og servicekoordinator Aesculap
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge

Kundeservice

Freddy W. Hansen
Manager Nordic Supply Chain Manager
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Ole Langeland
Sales Coordinator SCM
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Anita Stubberud
Sales Coordinator SCM
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Claudia Instanes
Sales Coordinator SCM
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Svein Olsen
Sales Coordinator SCM
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Liz Holstein
Sales Coordinator SCM
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Nina Meldgaard Holum
Project Manager
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge