Aktsomhetsvurdering 2023

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022. B. Braun stiller seg bak åpenhetslovens formål om å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Som et familieeid selskap er B. Braun spesielt engasjert i vårt ansvar for å beskytte og fremme menneskerettigheter og å bevare miljøet. Vi baserer vår forpliktelse til å respektere menneskerettighetene på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. Finn vår aktsomhetsvurdering for 2023 her.