Medisinsk informasjon for pasienter og familie

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Finne veien i vanskelige tider

En diagnose kommer ofte som lyn fra klar himmel. Verden blir plutselig snudd på hodet enten du er pasient eller familie. Uten forvarsel forventes det at du forstår sykdommer, mulige behandlingsalternativer, foretar komplekse og langsiktige beslutninger, endrer rutiner og reorganiserer hverdagen din fullstendig, takler redsler og bekymringer, samt gir moralsk støtte og oppmuntring. I slike situasjoner er det avgjørende å ha ærlig, lett forståelig informasjon for å veilede deg igjennom denne perioden. Nedenfor finner du noen nyttige fakta, erfaringer og informasjon om produkter og behandlinger som vi håper vil hjelpe deg til å ta de riktige beslutningene i ditt tilfelle.

Vi ønsker deg god helse og lykke til.