TRYKKSÅR FOREBYGGING OG BEHANDLING

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Trykksår (liggesår)

Et trykksår eller et liggesår er hud- eller vevsskade oppstått etter redusert blodsirkulasjon som følge av trykk på et bestemt hudområde.

Det første tegnet på trykksår er lett rødme i det trykkutsatte området. De andre hudvevslagene kan også være påvirket på grunn av dårlig blodtilførsel. Et trykksår kan derfor påvirke alle hudvevslagene ned til ben. Områder som er spesielt utsatt er sacrum, hæler, albuer og skulderblader.

Trykksår kan stort sett unngås gjennom forebyggende tiltak, som nøye risikovurdering og spesifikke tiltak som trykkavlastning og forebyggende hudpleie.

Når et trykksår er oppstått, er det viktig å utarbeide en helhetlig behandlingsplan og forebygge videre utvikling av trykksåret. Viktig faktorer som spiller inn for at trykksåret kan hele er: rent sår, fungerende sirkulasjon, tilstrekelig ernæring og væskeinntak.

Væskeinntak er ofte et problem hos eldre personer. Eldre personer har som en grunnleggende regel at de bør ha et daglig væskeinntak på 40 ml per kg kroppsvekt.

Avhengig av omfanget av vevsskaden, er trykksår inndelt i fire faser:

Grad 1:

Huden er ikke skadet, men rødmen blir ikke hvit ved berøring.

Grad 2:

Skaden omfatter overhud (epidermis), lærhud (dermis) eller begge deler. Klinisk vises skaden som et skrubbsår eller blemme. Omkringliggende hud kan være rødlig.

Grad 3:

Skaden går gjennom alle overflatiske hudlag (epidermis/dermis), ynderhuden (subcutis) og helt inn til muskelen. Såret kan se ut som et dypt krater.

Grad 4:

Skaden omfatter ødeleggelse av alle bløtvevsstrukturer og ben- og leddstrukturer.

Hvem som helst kan utvikle et trykksår, men eldre, sengeliggende, lamme og feilernærte pasienter har en høyere risiko.

Identifisering av personer med risiko for trykksår og initiering av forebyggende tiltak, er viktig for å redusere tilfeller av trykksår. Individuell risiko for å utvikle trykksår kan fastsettes ved hjelp av risikovurderingsverktøy, som f.eks. Branden Scale.

Branden Scale er en måleskala bestående av 6 underskalaer, som vurderer:

 • Sensorisk persepsjon, evne til å reagere relevant på trykkrelatert ubehag.
 • Fuktighet, i hvilken grad huden er eksponert for fuktighet
 • Aktivitet , grad av fysisk aktivitet
 • Mobilitet,  evne til å endre og kontrollere kroppsstilling
 • Kosthold , personens matvaner 
 • Friksjon og strekkbelastning på huden.

Det viktigste aspektet i forebygging og behandling av trykksår er trykkavlastning. Det kan best oppnås ved hyppig stillingsendring og mobilisering av pasienten, men også ved å bruke adekvate madrasser eller spesielt trykkavlastningsutstyr. 

Sårbehandling bør inkludere grundig sårrensing, fjerning av nekrotisk vev og et sårmiljø fritt for urin og avføring. Sår i grad 3 og 4 krever ofte kirurgisk debridering. 

 

Forebygging og behandling av fotsår

Klassifisering av sår basert på EPUAP/NPUAP, 20111

Klassifisering av sår: 1

Beskrivelse:

 • Rødme, som ikke forsvinner, på intakt hud over fremskutt bensubstans. 
 • Misfarging av huden, varme, ødem, hardhet eller smerte sammenlignet med tilstøtende vev.

Behandlingsmål:

 • Pleie av huden

Gjenopprette kapillær funksjon

Lokal sårbehandling:

 • Ivareta og holde huden hel ved hjelp av produkter basert på hyperoksygenerte fettsyrer (f.eks. Linovera®1)
 • Hindre nedbrytning av huden forårsaket av friksjon eller strekkbelastning, ved bruk av barriereprodukter.

Klassifisering av sår: 2 – ikke infisert

Beskrivelse:

 • Delhudsskade (blemmer)
 • Fremstår som blankt eller tørt og grunt sår uten nekrotisk vev eller blåmerker (blåmerker kan indikere skade på dypere vev).
 • Sjekk for hudmaserasjon

Behandlingsmål:

 • Holde sårbunnen ren for å legge til rette for granulasjonsvev.

Lokal sårbehandling:

 

Klassifisering av sår: 3 – ikke infisert

Beskrivelse:

 • Fullhudstap. Underhudsfett kan være synlig, men ben, sener eller muskler er ikke avdekket
 • Nekrotisk vev kan være tilstede, og kan skjule dybden av såret

Behandlingsmål:

 • Fjerne nekrotisk vev
 • Holde sårbunnen ren for å legge til rette for granulasjonsvev.

Lokal sårbehandling:

Klassifisering av sår: 4 – ikke infisert

Beskrivelse:

 • Fullhudstap med synlig ben, sener eller muskler.
 • Nekrose eller sårskorpe kan være tilstede.  Ofte underminering og fistel.

Behandlingsmål:

 • Fjerne nekrotisk vev
 • Holde sårbunnen ren for å legge til rette for granulasjonsvev.

Lokal sårbehandling:

Klassifisering av sår: 2-4 – infisert

Beskrivelse:

 • Tegn og symptomer på infeksjon,  som f.eks. misfarging, hevelse, varme og lukt.

Behandlingsmål:

 • Redusere bakteriebelastningen
 • Kontrollere mengde sårvæske og lukt
 • Forebygge og fjerne biofilm
 • Holde sårbunnen ren for å legge til rette for granulasjonsvev

Lokal sårbehandling:

REFERANSER:

1. Recommended use as per guidelines EPUAP, 2012 see: http://www.epuap.org

2. NOTE: As Stage IV PUs may involve exposed cartilage, special caution is required. Some products (e.g. Prontosan®) are contraindicated for the use on hyaline cartilage. In all cases, a careful risk-benefit assessment should be

performed. Decisions on product use must lie with the attending physician and normal saline used instead of Prontosan® where indicated.

3. Use as secondary dressing an appropriate absorbent/low adherent moist dressing in flat or anatomical shape (e.g. Askina® Foam/Askina® Heel/Askina®/Askina® DresSil Heel/Askina® DresSil Sacrum)

Relaterte dokumenter

Beskrivelse Dokument Lenke
Quick guide Pressure Ulcers.pdf
pdf (963.6 KB)

Har du spørsmål? Ta kontakt med vår produktspesialist:

Bernhard Lie
Business Development Manager OPM
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge