Stell av permanente  katetre med Uro-Tainer®

Hurtig produktfinner

Vis en kategori eller underkategori

Stell av permanente katetre med Uro-Tainer®

Mange med innlagt kateter opplever problemer med tette katetre, katetre som lekker eller katetre som er utgangspunktet for infeksjoner. Det gir plagsomme og ubehagelige problemer direkte relatert til kateterbruken. 

Økende levealder med påfølgende sykdom og helseutfordringer gjør at langtidskatetre vil være mye brukt i fremtiden, selv om retningslinjer og guidelines har permanente urinkatetre (og suprapubiske katetre) som noen av sistevalgene for pasienter med urinretensjon. For pasienter som bor hjemme eller på institusjon vil permanente katetre av ulike årsaker være den valgte løsningen.

Grunnen til å anbefale andre kateteriseringsformer, hydrofile engangskatetre og bruk av uridomer, er fordi bruk av langtidskatetre medfører forhøyet risiko og sannsynlighet for komplikasjoner. I tillegg til praktiske problemer med kateterutstyr og tilbehør i klem, utstyr som blir ødelagt under bruk og som ikke ligger der det skal, spiller også bakteriell kolonisering av kateteret en viktig rolle.

Problemer med katetre

Mange med innlagt kateter opplever problemer med tette katetre, katetre som lekker eller katetre som er utgangspunktet for infeksjoner. Det gir plagsomme og ubehagelige problemer direkte relatert til kateterbruken. 

Økende levealder med påfølgende sykdom og helseutfordringer gjør at langtidskatetre vil være mye brukt i fremtiden, selv om retningslinjer og guidelines har permanente urinkatetre og suprapubiske katetre som noen av sistevalgene for pasienter med urinretensjon. For pasienter som bor hjemme eller på institusjon vil permanente katetre ofte være den valgte løsningen. 

Grunnen til å anbefale andre kateteriseringsformer, hydrofile engangskatetre og bruk av uridomer, er fordi bruk av langtidskatetre medfører forhøyet risiko og sannsynlighet for komplikasjoner. I tillegg til praktiske problemer med kateterutstyr og tilbehør i klem, utstyr som blir ødelagt under bruk og som ikke ligger der det skal, spiller også bakteriell kolonisering av kateteret en viktig rolle.

Relaterte dokumenter

Beskrivelse Dokument Lenke
Bruksanvisning Uro-Tainer Polihexanide Bruksanvisning
pdf (1.0 MB)
Stell av urinkateter med Suby G Permanente urinkateter, som blir kolonisert av bakt- erier som utskiller enzymet urase vil kunne oppleve at kateteret går tett grunnet inkrustasjoner og kalkbelegg.
pdf (1.2 MB)

Har du spørsmål? Ta kontakt med en av våre produktspesialister:

Siv Holthe
Business development manager, Avitum
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Christine Cavallar Hoel
District manager HC / Avitum
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Trudi Helland
District manager HC / Avitum
Helse Sør-Øst og Helse Vest
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge
Erlend
Erlend Lie
District manager HC / Avitum
Helse Midt-Norge og Helse Nord
Mathilde Henriksens vei 1
3142 Vestskogen
Norge